Polecamy

Reklama

Napisz do nas

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Czytania z dnia

  • Czytania na niedzielę, 28 maja 2017

    Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

    (Dz 1,1-11)
    Pierwszą Księgę napisałem, Teofilu, o wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał od początku aż do dnia, w którym udzielił przez Ducha Świętego poleceń Apostołom, których...

Zakończyło się 32. Europejskie Spotkanie Młodych

Fot. Waldemar Wylegalski, fotoKAIPoranną modlitwą w parafiach zakończyło się w sobotę 32. Europejskie Spotkanie Młodych. Przez 5 dni w stolicy Wielkopolski uczestniczyło ponad 30 tys. młodych chrześcijan z całej Europy i innych kontynentów.

Pielgrzymi modlili się w 150 poznańskich i podpoznańskich parafiach, gdzie rodziny przyjęły ich do swoich domów. Po modlitwach uczestnicy czuwania z 50 krajów świata udali się na wyznaczone przez organizatorów miejsca, skąd autokarami wyruszyli w powrotną drogę do swoich domów.


Od 29 grudnia do 2 stycznia młodzi modlili się wspólnie z organizującymi spotkania braćmi z ekumenicznej Wspólnoty z Taizé, w małych grupach międzynarodowych rozmawiali o wierze i życiu, przysłuchiwali się panelom dyskusyjnym, spotykali z osobami niepełnosprawnymi i chorymi oraz zwiedzili prastarą katedrę w Poznaniu – miejsce spoczynku pierwszych władców Polski.

„Waszą obecność przyjmujemy jako wspaniały dar dla najstarszej diecezji w Polsce” – witał młodych metropolita poznański, arcybiskup Stanisław Gądecki. Hierarcha nawiązał do wydarzenia z 968 roku, gdy do Poznania przybył pierwszy biskup Jordan i objął misją ewangelizacyjną państwo Mieszka I.

„Dzisiaj, trzydzieści lat po wybuchu «Solidarności», która stanęła u początku procesu odzyskania wolności wielu krajów naszego kontynentu i nowego etapu zjednoczenia kontynentu europejskiego, nadszedł czas, aby zapytać: Czy w Europie i na innych kontynentach myślimy dzisiaj poważnie o tym, jaki sens nadać wolności? Co robię z moją wolnością?” – dodał abp Gądecki.

Na spotkanie z młodymi ludźmi przybyli m.in.: prefekt watykańskiej Kongregacji Wychowania Katolickiego – kard. Zenon Grocholewski, obecny Prymas Polski – abp Henryk Muszyński i były Prymas – kard. Józef Glemp, a także około 20 hierarchów z różnych krajów Europy i świata.

Głównym punktem czuwania były modlitwy wieczorne w halach Międzynarodowych Targów Poznańskich z udziałem braci z Taizé. Młodzi modlili się w ciszy, śpiewali pieśni i adorowali ikonę Krzyża – symbol Taizé. Każde spotkanie kończyła medytacja przeora Wspólnoty, brata Aloisa.

Przełożony zachęcał młodych chrześcijan do „przemiany serc” opartej na wierze w Boga, przekonując, że wówczas „stajemy się zdolni do dialogu, do wychodzenia naprzeciw innym”, a „jako chrześcijanie włączamy się w kształtowanie obrazu świata, który właśnie się rodzi”.

„Wszyscy odczuwamy, że nasz świat potrzebuje wielkich zmian. Struktury naszych społeczeństw i wczorajsze modele myślenia okazały się niedostosowane i niewystarczające, żeby ludzie i narody mogli żyć razem w pokoju” – mówił brat Alois.

Swoim młodym słuchaczom wskazywał, iż „odkrywamy jednak, że niezbędna zmiana, w szczególności przemiana światowego systemu ekonomicznego i finansowego, nie uda się bez przemiany ludzkiego serca”.

„Trzeba dokonywać wyboru pomiędzy naszymi pragnieniami. Nie wszystkie są złe, ale też nie wszystkie są dobre. Chodzi o to, żeby cierpliwie się nauczyć, za którymi iść przede wszystkim, a które zostawić na boku” – nauczał w swoich rozważaniach brat Alois.

Przełożony Taizé zwracał uwagę młodym słuchaczom, że „dokonywanie wyboru pomiędzy naszymi pragnieniami, zgoda na to, żeby nie wszystko mieć, otwiera nas na innych, chroni od osamotnienia i prowadzi do dzielenia się tym, co mamy”.

Swoje rozważania brat Alois oparł na podstawie „Listu z Chin”, który napisał specjalnie na poznańskie czuwanie z udziałem młodych z całej Europy. Tekst jest owocem kontaktów braci z Taizé z chińskimi chrześcijanami prześladowanymi przez tamtejsze władze komunistyczne.

„Skoro z dwoma braćmi pojechałem ostatnio do Chin, to nie dlatego, żeby coś tam zanieść, ale żeby słuchać chrześcijan. Wysłuchać ich i modlić się za nich, szczególnie wtedy, kiedy z tego kraju docierają do nas niepokojące wieści” – mówił brat Alois, który podczas każdej wieczornej modlitwy okazywał solidarność z cierpiącymi represje chińskimi chrześcijanami.

Przeor wspomniał też pierwsze Europejskie Spotkanie Młodych w Polsce, które w 1989 roku odbyło się we Wrocławiu, kilka tygodni po upadku muru berlińskiego i „było świętem odnalezionej wolności”. „Był to czas entuzjazmu, teraz jest raczej czas decyzji i wytrwałości” – dodał.

„Wasza wiara ma mocne korzenie. Przez wieki wykuwała się wasza tradycja, która pozwoliła narodowi polskiemu przetrwać trudne próby. Często te korzenie tkwią w waszych rodzinach i w waszych parafiach, w których dorastaliście” – mówił brat Alois z uznaniem o religijności Polaków.

W sylwestrowy wieczór młodzież modliła się tradycyjnie w parafiach o pokój na świecie. Młodzi polecali Bogu „dzieci porzucone, aby odnalazły pokój u ludzi, którzy je przyjmą” oraz „pełniących odpowiedzialne zadania w życiu publicznym, aby pracowali z prawością i dla dobra wszystkich”.

Przed północą, także w parafiach, rozpoczęło się Święto Narodów, podczas którego pielgrzymi powitali radośnie 2010 rok. Każda z uczestniczących w spotkaniu grup narodowościowych zaprezentowała pieśni, tańce i zwyczaje swoich regionów.

Wszyscy pielgrzymi znaleźli zakwaterowanie u rodzin w Poznaniu i okolicznych miejscowościach. Poznaniacy tłumaczyli, że spłacają w ten sposób dług gościnności, jakiego sami doświadczyli w innych miastach, gdzie odbywały się modlitewne czuwania.

„Nasze dzieci były na Europejskich Spotkaniach w Mediolanie, Zagrzebiu, Brukseli i też nocowały u kogoś w domach. Teraz możemy symbolicznie odwdzięczyć się rodzinom z tamtych miast i przyjąć pod swój dach pielgrzymów” – powiedzieli KAI Andrzej i Maria Chojnaccy, którzy gościli trzy osoby: grekokatoliczkę Julię ze Lwowa oraz Małgorzatę z Wrocławia i Jean-Luca z Francji.

Brat Alois podziękował gospodarzom 32. Europejskiego Spotkania Młodych za okazaną gościnność przybyłym do stolicy Wielkopolski młodym chrześcijanom z Europy i innych kontynentów, a szczególnie „rodzinom i wszystkim, którzy tak wspaniałomyślnie otworzyli drzwi swoich domów”.

„W Polsce mogliśmy dostrzec, że wiara w Chrystusa jest nieodłączna od przynależności do Kościoła. Bardziej więc niż kiedykolwiek jest dla nas ważne, żeby nie uciekać, ale przybiec, by mówić o naszej miłości do tej jedynej komunii, jaką jest Kościół” – podkreślił przeor Taizé.

Młodzi ludzie zwierzali się, że dzięki uczestnictwu w modlitewnych czuwaniach organizowanych przez braci z Taizé poznają inne kraje, narody i kultury. „Dzięki temu zacząłem rozumieć lepiej innych ludzi” – stwierdził w rozmowie z KAI 27-letni Jean-Luc z Paryża.

„Od wielu lat jeżdżę na Europejskie Spotkania Młodych. Dają mi one siłę, przywracają świeżość wiary i ułatwiają kontakty z innymi ludźmi, zwłaszcza z młodymi, z którymi na co dzień pracuję” – powiedział z kolei 42-letni Miro, katecheta z chorwackiego miasta Rijeka.

Do uczestników czuwania listy skierowali m.in. papież Benedykt XVI, ekumeniczny patriarcha Konstantynopola – Bartłomiej I, duchowy zwierzchnik Kościoła anglikańskiego – arcybiskup Rowan Williams, a także sekretarz generalny ONZ – Ban Ki Moon i przewodniczący Komisji Europejskiej – Jose Manuel Barroso oraz prezydent Lech Kaczyński.

„Drodzy młodzi ludzie, Ojciec Święty łączy się w modlitwie z wami, którzy na wezwanie Wspólnoty z Taizé zgromadziliście się w Poznaniu, w ojczyźnie jego wielkiego poprzednika Jana Pawła II” – napisał w imieniu papieża do zgromadzonych w Poznaniu sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej, kardynał Tarcisio Bertone.

„Podobnie jak chrześcijanie w całej Europie umieli się zmobilizować, żeby zniszczyć mur berliński i położyć kres zimnej wojnie, tak my powinniśmy zmobilizować się przeciwko «wojnie ocieplenia klimatycznego»” – wzywał z kolei uczestników poznańskiego czuwania Bartłomiej I.

Barroso zwrócił natomiast uwagę, że wybór polskiego miasta na miejsce spotkania przypomina „dwie kluczowe daty w naszej historii: wybuch drugiej wojny światowej we wrześniu 1939 i zniszczenie żelaznej kurtyny jesienią 1989, co przyczyniło się do powrotu demokracji w Europie Środkowej i utorowało drogę do ponownego zjednoczenia naszego kontynentu”.

Do 70. rocznicy wybuchu wojny i 20. rocznicy obalenia komunizmu nawiązał także w swoim przesłaniu do uczestników czuwania prezydent Kaczyński i wyraził nadzieję, że spotkanie to „wniesie znaczący wkład do umacniania pokoju, prawdy i wolności w Europie i na świecie”.

„Ruch Solidarności, który przyczynił się do upadku komunizmu w Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, zrodził się właśnie z pragnienia dążenia do pokoju, prawdy i wolności. To są wartości, których tak bardzo potrzebuje dzisiejszy świat” – przypomniał Lech Kaczyński.

Założona w 1940 roku przez charyzmatycznego brata Rogera ekumeniczna Wspólnota z Taizé, zrzeszająca katolików i protestantów, od ponad 30 lat organizuje Europejskie Spotkania Młodych w dużych miastach Starego Kontynentu. W 1989 i 1995 roku gospodarzem spotkania był Wrocław, a w 1999 roku – Warszawa.

Kolejne, 33. Europejskie Spotkanie Młodych odbędzie się w dniach od 28 grudnia 2010 do 1 stycznia 2011 roku w Rotterdamie w Holandii.

 

Źródło: KAI