Polecamy

Reklama

Napisz do nas

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Czytania z dnia

  • Czytania na wtorek, 20 marca 2018

    Dzień powszedni

    (Lb 21, 4-9)
    Od góry Hor szli Izraelici w kierunku Morza Czerwonego, aby obejść ziemię Edom; podczas drogi jednak lud stracił cierpliwość. I zaczęli mówić przeciw Bogu i Mojżeszowi:...

"Dar i tajemnica powołania" - konkurs informatyczny

PowołanieZ okazji Roku Kapłańskiego Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Tarnowie i MCDN ODN w Tarnowie zaprasza uczniów Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych z Diecezji Tarnowskiej do wzięcia udziału w Konkursie Informatycznym: „Dar i tajemnica powołania”.


W liście Ojca św. Benedykta XVI rozpoczynającym rok kapłański czytamy „Święty proboszcz z Ars zwykł był mawiać: "Kapłaństwo to miłość Serca Jezusowego". To wzruszające wyrażenie pozwala nam nade wszystko przywołać z sympatią i uznaniem ogromny dar, jaki stanowią kapłani nie tylko dla Kościoła, lecz także dla samej ludzkości. Myślę o tych wszystkich księżach, którzy chrześcijanom i całemu światu przedstawiają pokorną i codzienną propozycję słów i gestów Chrystusa, starając się do Niego przylgnąć swymi myślami, wolą, uczuciami i stylem całego swego istnienia. Jakże nie podkreślić ich trudu apostolskiego, niestrudzonej i ukrytej służby, ich miłości pragnącej być uniwersalną? Cóż powiedzieć o odważnej wierności tak wielu kapłanów, którzy także pośród trudności i nieporozumień pozostają wierni swemu powołaniu: by być "przyjaciółmi Chrystusa", szczególnie przez Niego powołanymi, wybranymi i posłanymi?”


Pod patronatem Księdza Biskupa Ordynariusza Wiktora Skworca Wydział Katechetyczny organizuje konkurs skierowany do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Konkurs ten ma na celu wzbudzenie wśród młodzieży refleksji nad darem i tajemnicą powołania, jak o kapłaństwie mówił Jan Paweł II. Do współpracy zapraszamy Katechetów i Nauczycieli informatyki, których prosimy o zaznajomienie uczniów z tematyką konkursu i udzielenie im pomocy w opracowaniu tematów. 


REGULAMIN KONKURSU: 

1. ORGANIZATOR:

Organizatorem konkursu jest Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Tarnowie oraz MCDN ODN w Tarnowie.

2. PATRONAT:

Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Ordynariusz Wiktor Skworc.

3. TEMAT:

DAR I TAJEMNICA POWOŁANIA

4. CEL KONKURSU:

·        Poznanie na ile tajemnica powołania do kapłaństwa jest rozumiana przez młodzież.
·        Włączenie się uczniów w obchody roku kapłańskiego.
·        Pogłębienie wiary i wiedzy religijnej uczniów poprzez lekturę i analizę tekstów biblijnych i hagiograficznych.
·        Kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania i rozszerzania wiedzy religijnej.
·        Pogłębienie umiejętności posługiwania się technologią informatyczną.


5. ADRESACI:

Konkurs adresowany jest do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych Diecezji Tarnowskiej. Prace mogą przygotować samodzielnie poszczególni uczniowie, bądź zespoły uczniowskie.


6.   PRZEDMIOT KONKURSU:

Zadaniem uczniów będzie wykonanie prezentacji multimedialnej na jeden temat, wybrany z przedstawionych poniżej propozycji:
I.   Powołanie w Biblii na wybranym przykładzie:
     - Abrahama,
     - Samuela,
     - Św. Pawła,
     - Apostołów.

II.    Posługa kapłana we współczesnym świecie.

III.   Św. Jan Maria Vianney - patron kapłanów.

IV.   Prezentacja wybranego powołania:
     - Jan Paweł II,
     - Kard. St. Wyszyński,
     - Ks. Jerzy Popiełuszko.

V.     Prezentacja posługi kapłana, który szczególnie zapisał się w historii waszej parafii.


7.     FORMA KONKURSU:

     - Prezentację należy wykonać w formacie .pps/ .ppt .
     - Wielkość pliku nie powinna przekraczać 150MB. Czas trwania prezentacji - do 10 min.
     - Zachęcamy do umieszczenia w prezentacji własnych materiałów graficznych, fotograficznych i muzycznych.
     - Przygotowując prezentację, należy przestrzegać prawa autorskiego wykorzystywanych materiałów.
     - Wykorzystując materiały z Internetu, należy podać źródło pliku (w przypisach lub na końcu pracy).
     - Całość należy zapisać na płycie CD/DVD.


Prace należy opisać: podać wybrany temat pracy, podpisać imieniem i nazwiskiem (ew. w przypadku zespołu wszystkich jego członków), podać klasę i szkołę, nazwisko nauczyciela - opiekuna, a następnie przesłać na adres organizatora: Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Tarnowie, ul. Legionów 30, 33-100 Tarnów.


Prace należy nadesłać do 22 maja 2010 roku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie wyznaczonym przez Organizatora, o którym uczestnicy zostaną powiadomieni odpowiednim pismem. Zwycięskie prace zostaną nagrodzone.

Źródło: http://www.diecezja.tarnow.pl/index_01.php?kom=709